Even voorstellen

Mariëlle Mollema Secretaris
Suzan Weerman Algemeen bestuurslid / wedstrijdsecretaris
Gerdy Schutter Voorzitter
Teunia Broekhuizen Penningmeester
Kayleigh Hulck Algemeen bestuurslid / activiteiten commissie / website

Hieronder een lijst met onze mailadressen:

info@lsvvolleybal.nl Algemeen (hoofd aanspreekpunt)
competitie@lsvvolleybal.nl Wedstrijdsecretariaat
leden@lsvvolleybal.nl Ledenadministratie
activiteit@lsvvolleybal.nl Activiteitencommissie
jeugd@lsvvolleybal.nl Jeugdcommissie
penningmeester@lsvvolleybal.nl Penningmeester